Regulamin Sklepu Internetowego "WAGANT"

Informacje ogólne

 1. Sklep Internetowy WAGANT, działający pod adresem http://wagant.podhale.pl, prowadzony jest przez Renata Piżanowska-Zarytkiewicz "WAGANT" ul. Sikorskiego 25/6 34-400 Nowy Targ, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 735-110-4786 zwanym dalej sprzedawcą
 2. Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, żeby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.wagant.podhale.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów
 3. Sprzedaż towarów jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.wagant.podhale.pl
 4. Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Zamawiający w księgarni internetowej wagant.podhale.pl zwany „Klientem" powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Podczas rejestracji na stronie wagant.podhale.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego WAGANT wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 6. Właściciel sklepu WAGANT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

Zamówienia, Płatności i Dostawa

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza "Zamówienie" znajdującego się na stronach www.wagant.podhale.pl
 4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza "Zamówienie".
 5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu www.wagant.podhale.pl potwierdzającą otrzymanie zamówienia, a następnie w ciągu 2-3 dni roboczych wyśle informację dotyczącą dostępności zamówionych produktów, po której to kupujący będzie mógł dokonań wpłaty.
 6. Właściciel sklepu WAGANT w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 7. Właściciel sklepu WAGANT pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, według informacji na stronie ''dostawa''
 8. Każda transakcja dokumentowana jest rachunkiem lub paragonem.

15. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto właściciela sklepu WAGANT. Bieżące formy płatności określone są na stronie Płatności.

 1. Wysyłka towaru następuje w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym właściciela sklepu WAGANT.

Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody, podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Właścicielem sklepu WAGANT za pośrednictwem poczty elektronicznej, piemnie lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

20. W przypadku reklamacji zwrotowi podlega równowartość ceny zwracanego towaru, oraz równowartość opłaty za przesyłkę, którą zwrócimy Państwu natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Zwroty prosimy kierować na adres siedziby firmy: Renata Piżanowska-Zarytkiewicz "WAGANT" ul. Sikorskiego 25/6 34-400 Nowy Targ, z dopiskiem „zwrot”. Firma dokona zwrotu ceny produktu, natomiast koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.
 2. Przesyłki wysyłane do nas za pobraniem nie będą przyjmowane.

Informacje pozostałe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Dane osobowe klientów sklepu podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami. Klient sklepu ma prawo wglądu w swoje dane zapisane w sklepie, oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. Klient w tym celu skontaktuje się z właścicielem sklepu www.wagant.podhale.pl lub poprawi/uzupełni je na stronach sklepu.

  25.
  Właściciel sklepu WAGANT zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć